close
تبلیغات در اینترنت
متفرقه
تبلیغات
آخرين ارسال هاي تالار گفتمان
کمی طاقت داشته باشید...
عنوان پاسخ بازدید توسط
0 345 admin
0 216 admin
0 206 admin
0 247 seyyed315
0 195 admin
0 180 admin
0 195 admin
0 199 admin
0 183 admin
0 190 admin
مولا على(ع)...
دسته بندی : متفرقه,اشعار ,
  • بازدید : (228)

شعری زیبا از القاب امیر المومنین علی علیه 

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

شبی در خواب بودم خواب دیدم ،

 

میان خواب حرفی را شنیدم ،

 

کسی می گفت اعمالت سیاه است ،

 

تمام نامه ات بار گناه است ،

 

اگرخواهی ز مولایت بخوانی ،

 

غروب نیلی حیدر بمانی ،

 

اگر خواهی شود راضی پیمبر ،

 

بگو در شعر ها اوصاف حیدر ،

 

بگو که دشمن کفار بوده. 

 

بگو که حیدر کرار بوده ،

 

بگفتم چشم از جان می نویسم،

 

کتابی همچو قرآن می نویسم،

 

شروع شد شعر من با نام ایزد ،

 

خدا هم دم ز حیدر نیز می زد. 

 

علی صدیق اکبر بود والله. 

 

علی فاتح به خیبربود والله.

 

علی چشم خدا،دست خدا بود ،

 

علی نور خدا ،مشکل گشا بود  

 

 

علی فاروق اعظم بود مردم ،

 

ولی الله معظم بود مردم. 

 

علی والی، علی مسجد، علی می،

 

صراط المستقیم بوده پیاپی،

 

ولی الله اعظم بود حیدر. 

 

کریم الله معظم بود حیدر ،

 

علی چون ذوالفقارش دست دارد. 

 

هزاران شیعه پا بست دارد ،

 

علی اذن خدا ، وجه خدا بود ،

 

علی شیر خدا ، محو خدا بود ،

 

علی را فاطمه معنا نموده ،

 

گدایان را علی آقا نموده. 

 

علی مولود کعبه ، سر الله ،

 

امیرالمومنین بوده به والله ،

 

علی با دشمنان هم مهربان بود ،

 

امیرالمومنین شاه جهان بود. 

 

ولایت را ز حیدر غصب کردند.  

 

خلیفه جای حیدر نصب کردند. 

 

ز بعد رحلت جان پیمبر ،

 

سلامش بی جواب گردید حیدر ،

 

چه تعبیری شده خواب پیمبر ،

 

که بوزینه نشیند روی منبر ،

 

تمام حرف من امشب همین است ،

 

فقط حیدر امیر المومنین است.


نماز امام موسی کاظم
دسته بندی : متفرقه,متفرقه,
  • بازدید : (127)

ﻧﻤﺎﺯ ﺣﻀﺮﺕ ﻛﺎﻇﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴلام:

ﺩﻭ ﺭﻛﻌﺖ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺭﻛﻌﺖ ﺣﻤﺪ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻭ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻣﺮﺗﺒﻪ:

ﺩﻋﺎﻯ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ

 

ﺇِﻟَﻬِﻲ ﺧَﺸَﻌَﺖِ ﺍلأَْﺻْﻮَﺍﺕُ ﻟَﻚَ ﻭَ ﺿَﻠَّﺖِ ﺍلأَْﺣْلاَمُ ﻓِﻴﻚَ

ﺧﺪﺍﻳﺎ ﺁﻭﺍﺯﻫﺎ ﻧﺰﺩ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻉ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻋﻘﻮﻝ ﻧﺰﺩ ﺗﻮ ﺣﻴﺮﺍﻥ

 

ﻭَ ﻭَﺟِﻞَ ﻛُﻞُّ ﺷَﻲْ ءٍ ﻣِﻨْﻚَ ﻭَ ﻫَﺮَﺏَ ﻛُﻞُّ ﺷَﻲْ ءٍ ﺇﻟَﻴْﻚَ

ﻭ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﻯ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺗﺮﺳﺎﻥ ﻭ ﻫﺮ ﺗﺮﺳﺎﻧﻰ ﺑﺴﻮﻯ ﺗﻮ ﮔﺮﻳﺰﺍﻥ ﺍﺳﺖ

 

ﻭَ ﺿَﺎﻗَﺖِ ﺍلأَْﺷْﻴَﺎءُ ﺩُﻭﻧَﻚَ ﻭَ ﻣَلأََ ﻛُﻞَّ ﺷَﻲْ ءٍ ﻧُﻮﺭُﻙَ

ﻭ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺟﺰ ﺗﻮ(ﺟﺰ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺗﻮ)ﺩﺭ ﺗﻨﮕﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻮﺭ ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺭﺍ ﭘﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ

 

ﻓَﺄَﻧْﺖَ ﺍﻟﺮَّﻓِﻴﻊُ ﻓِﻲ ﺟَلاَﻟِﻚَ ﻭَ ﺃَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺒَﻬِﻲُّ ﻓِﻲ ﺟَﻤَﺎﻟِﻚَ

ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍﻯ ﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﻯ ﻭ ﻧﻮﺭ ﻭ ﺯﻳﺒﺎ ﻭ ﭘﺮ ﺑﻬﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺣﺴﻦ ﻭ ﺟﻤﺎﻝ

 

ﻭَ ﺃَﻧْﺖَ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢُ ﻓِﻲ ﻗُﺪْﺭَﺗِﻚَ ﻭَ ﺃَﻧْﺖَ ﺍﻟَّﺬِﻱ لاَ ﻳَﺌُﻮﺩُﻙَ ﺷَﻲْ ءٌ

ﻭ ﺗﻮ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺩﺭ ﻣﻘﺎم ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺗﻮﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﻤﻰ ﺳﺎﺯﺩ

 

ﻳَﺎ ﻣُﻨْﺰِﻝَ ﻧِﻌْﻤَﺘِﻲ ﻳَﺎ ﻣُﻔَﺮِّﺝَ ﻛُﺮْﺑَﺘِﻲ ﻭَ ﻳَﺎ ﻗَﺎﺿِﻲَ ﺣَﺎﺟَﺘِﻲ

ﺍﻯ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﻦ ﺍﻯ ﺩﻟﮕﺸﺎﻯ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻏﻢ ﻭ ﺩﻟﺘﻨﮕﻰ ﺍﻯ ﺑﺮ ﺁﺭﻧﺪﻩ ﺣﺎﺟﺖ ﻣﻦ

 

ﺃَﻋْﻄِﻨِﻲ ﻣَﺴْﺄَﻟَﺘِﻲ ﺑِلاَ ﺇﻟَﻪَ ﺇلاَّ ﺃَﻧْﺖَ ﺁﻣَﻨْﺖُ ﺑِﻚَ ﻣُﺨْﻠِﺼﺎً ﻟَﻚَ ﺩِﻳﻨِﻲ

ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺮﺍ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻖّ ﻳﻜﺘﺎﻳﻰ ﺧﻮﺩ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍم ﺑﺎ ﺍﺧلاﺹ ﺩﺭ ﺩﻳﻨﻢ

 

ﺃَﺻْﺒَﺤْﺖُ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﻬْﺪِﻙَ ﻭَ ﻭَﻋْﺪِﻙَ ﻣَﺎ ﺍﺳْﺘَﻄَﻌْﺖُ ﺃَﺑُﻮءُ ﻟَﻚَ ﺑِﺎﻟﻨِّﻌْﻤَﺔِ

ﺻﺒﺢ ﻛﺮﺩم ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻭ ﻭﻋﺪﻩ ﺗﻮ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺑﺎﺷﻢ ﻭ ﺑﻨﻌﻤﺖ ﺳﻮﻯ ﺗﻮ ﺭﺟﻮﻉ ﻛﻨﻢ

 

 ﻭَ ﺃَﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُﻙَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺬُّﻧُﻮﺏِ ﺍﻟَّﺘِﻲ لاَ ﻳَﻐْﻔِﺮُﻫَﺎ ﻏَﻴْﺮُﻙَ

ﻭ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺑﺪﺭﮔﺎﻩ ﺗﻮ ﺍﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﺗﻮ ﻛﺴﻰ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺨﺸﻴﺪ

 

ﻳَﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻓِﻲ ﻋُﻠُﻮِّﻩِ ﺩَﺍﻥٍ ﻭَ ﻓِﻲ ﺩُﻧُﻮِّﻩِ ﻋَﺎﻝٍ

ﺍﻯ ﺧﺪﺍﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻠﻨﺪﻯ ﻣﻘﺎم ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﻧﺰﺩﻳﻜﻰ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍﻯ

 

ﻭَ ﻓِﻲ ﺇِﺷْﺮَﺍﻗِﻪِ ﻣُﻨِﻴﺮٌ ﻭَ ﻓِﻲ ﺳُﻠْﻄَﺎﻧِﻪِ ﻗَﻮِﻱٌّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَ ﺁﻟِﻪِﻭ ﺍﺷﺮﺍﻕ ﺟﻤﺎﻝ ﺗﻮ ﺭﻭﺷﻨﻰ ﺑﺨﺶ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﻰ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻣﻨﺘﻬﺎﻯ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﻭﺩ ﻓﺮﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺤﻤّﺪ(ﺹ)ﻭ ﺁﻝ ﺍﻭ.


برچسب ها : ,,,,,,